Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.                                                    (Päivitetty 3.3.2021)

 

1. Yritys

SRJ Group / STP Liikenne (Syöte Charter) 
Y-tunnus 2485376-1

Yhteystiedot

SRJ Group Oy
Arotie 24
93280 Syöte, Finland

Puh. +358 442 552
Email: info@syotecharter.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Markku Niskanen

 

2. Rekisteröidyt

SRJ Groupin / STP liikenteen / Syöte Charterin asiakkaat sekä työntekijät

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Tilattujen kuljetuksien toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palvelujen tarjoaminen
 • Laskutus / Taloushalinnolliset tehtävät

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi, puhelin, sähköposti
 • Yritys
 • Osoite, maa
 • Laskutustiedot
 • Tilaustiedot / Tilaushistoria
 • Kieli

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja keräämme yleensä suoraan asiakkaalta itseltään tilauksen tai muun yhteydenoton yhteydessä.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin SJR Groupin ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti ulkopuolisia palvelutarjoajia seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rekisterin hallinnointiin ja ylläpitoon
 • IT-tuki 

 

7. Käsittelyn kesto

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiin: mauno@stpliikenne.fi

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti, emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos kuitenkin joudutaan siirtämään henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.